Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
Tel. 22 5720296 
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_MS_1M11_2017_EL_10628_2017 Dostawa odczynników 

O p i s przedmiotu zamówienia
I l o ś ć
1 Anti-Bcl-2 antibody [E17] 100 UL, nr ref. AB32124, lub produkt równoważny* 1
2 Anti-Parathyroid Hormone antibody, nr ref. AB40630, lub produkt równoważny* 1
3 Anti-Cyclin D1 antibody [SP4], 500 UL, nr ref. AB16663, lub produkt równoważny* 1
4 Anti-Galectin 3 antibody, 100 UG, nr ref. AB53082, lub produkt równoważny* 1

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

w zał.

Osoba do kontaktu

Mirosław Sandow-Niewiada
Tel 22 5720296 Fax: 22 57 20 298 lub 290
e-mail: miroslaw.sandow-
niewiada@wum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy odczynników w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia
wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 10.00

2017-09-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100 %

Data dodania

2017-09-08