Dostawa odczynników

Ogłoszenie nr

8091259

Źródło informacji

internet

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
Tel. 22 5720 287
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_MK_1M11 _2017_EL_11717_2017 Dostawa odczynników
application/pdf iconZaproszenie do składania ofert cenowych
EnVision FLEX+, High pH (Link), nr kat. K800221-2 lub produkt
równoważny

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

załączniki

Osoba do kontaktu

Małgorzata Konsowska
Tel 22 5720 287
e-mail: malgorzata.konsowska@wum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 10.00

2017-10-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2017-10-06

Przejdź na początek ogłoszenia