dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
61-871 Poznań
Ul. Królowej Jadwigi 27/39
WWW www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne-2/pl/przetargi-aktualne-2/4369-33-2019-dostawa-odczynnikow

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa odczynników

Specyfikacja

http://www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne-2/pl/przetargi-aktualne-2...

LINK do SIWZ

http://www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne-2/pl/przetargi-aktualne-2/4369-33-2019-dostawa-odczynnikow

CPV

33696000-5

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Anna Staniewska oraz Wioleta Zając, tel. 0 61 835 50 62, e-mail: rzp@awf.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 5 dni kalendarzowych od daty przesłania zamówienia przez
Zamawiającego, za wyjątkiem asortymentu produkowanego oraz magazynowanego poza granicami kraju
(Rzeczypospolitej Polskiej), dla którego termin dostawy wynosi 14 dni, o czym Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Realizacja zamówienia nie może generować
dodatkowych kosztów dla zamawiającego. Wykonawca zapewnia prawidłowe i bezpieczne dostarczenie
zamawianego produktu, a także jego przechowywanie.

Miejsce i termin składania ofert


61-871 Poznań
Ul. Królowej Jadwigi 27/39

2019-08-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-871 Poznań
Ul. Królowej Jadwigi 27/39

Termin związania ofertą

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Cena oferty brutto – 100 %

Data dodania

2019-08-13