Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska
80-172 Gdańsk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
E-mail zam.publiczne@mif.pg.gda.pl
WWW dzp.pg.edu.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Specyfikacja

dzp.pg.edu.pl/?a=zs&poid=06248

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&poid=06248

Osoba do kontaktu

zam.publiczne@mif.pg.gda.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska
80-172 Gdańsk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 8:45

2017-12-07

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

CENA 100%

Data dodania

2017-12-04