Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
20-290 Lublin
Doświadczalna 4
Tel. 081 7445061
Fax. 817 445 067
E-mail ebronisz@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

szczegoly w zalaczniku

Specyfikacja

bip.ipan.lublin.pl/index.php/bip?id=1

LINK do SIWZ

http://bip.ipan.lublin.pl/index.php/bip?id=1

Załączniki do spec.

ogłoszenie + zalaczniki

Wymagania

w zalaczniku

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 14 dni

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
20-290 Lublin
Doświadczalna 4, do godz. 11.00.

2018-12-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
20-290 Lublin
Doświadczalna 4, o godzinie 11.15

2018-12-11

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najnizsza cena

Data dodania

2018-12-05