Dostawa odczynników do badań naukowych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
Żwirki i Wigury 61
Tel. (22) 57 20 298
WWW www.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników do badań naukowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_JS_1M11_2020_EL_7961_2020 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca"

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

Zaproszenie do składania ofert 7961.pdf

Wymagania

zgodnie z załącznikiem

Osoba do kontaktu

Julita Szyc Tel 22 5720277 Fax: 2257 20298 lub 290 e-mail: julita.szyc@wum.edu.pl
Dział Logistyki ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki
02-106 Warszawa
Pawińskiego 3 , do godz. 10:00

2020-09-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2020-09-14