Dostawa odczynników - zestaw ELISA

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Tel. +42 2725934
WWW bip.umed.pl/ZP/zamowienia_ponizej_30000/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec_id=311

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa odczynników - zestaw ELISA

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników - zestaw ELISA do ilościowego wykrywania in vitro cytruliny z ludzkiej surowicy, osocza lub supernatantu z hodowli komórkowych. Test wykonywany w temperaturze pokojowej, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin. Zakres krzywej standardowej: 3.0 nmol/ml - 100 nmol/ml, czułość: 0.5 nmol/ml, swoistość: brak reakcji krzyżowej z innymi czynnikami.

Specyfikacja

https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_ponizej_30000/SitePages/pokaz_rekord.a...

LINK do SIWZ

http://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_ponizej_30000/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec_id=311

Załączniki do spec.

Ogłoszenie(3).docx

CPV

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

Wymagania

w załączniku

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 28.08.2020r.

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź
Al. Tadeusza Kościuszki 47, godz. 12:00

2020-08-05

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100

Uwagi

Prosimy o składanie ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz ofertowy. Oferty należy przesłać za pomocą poczty mailowej na adres : michal.zygmunt@umed.lodz.pl, do dnia 5.08.2019r. do godziny 12:00.

Data dodania

2020-07-28