dostawa, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego manowakuometru

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CIOP-PIB Sylwia Staroń
, 00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16
WWW https://www.ciop.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawa, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego manowakuometru


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego manowakuometru (1 szt.) do budynku laboratoryjnego Zamawiającego pod nazwą „Zakład Ochron Osobistych” CIOP-PIB przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi

Specyfikacja

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/bip?_nfpb=true&_pageLa...

LINK do SIWZ

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/bip?_nfpb=true&_pageLabel=P2600028061406877854647&wydarzenia_wydarzenie_id=1028

CPV

38423100-7: Ciśnieniomierze

Osoba do kontaktu

Sylwia Staroń, adres: sylsta@ciop.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesięcy

Miejsce i termin składania ofert


, 00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16

2020-02-06

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


, 00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16

Termin związania ofertą

30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 100

Uwagi

Ofertę należy złożyć do dnia: 06 lutego 2020 r. godz.10:00 (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: sylsta@ciop.pl.

Data dodania

2020-01-30

Ostatnia modyfikacja

2020-01-30