Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą próżniową

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
Narutowicza 68
Tel. 42 635 43 54
WWW bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-wyparki-prozniowej-wraz-z-pompa-prozniowa-1565605735000

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą próżniową 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą próżniową

Specyfikacja

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-wyparki-proz...

LINK do SIWZ

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-wyparki-prozniowej-wraz-z-pompa-prozniowa-1565605735000

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-15.00 jest: mgr Łukasz Pawelczyk - Dział Zakupów UŁ – tel. 42 635 50 80.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert


90-136 Łódź
Narutowicza 68

2019-08-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


90-136 Łódź
Narutowicza 68

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto 100%

Data dodania

2019-08-13