dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych

Branża

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja:
      dostawy środków dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji np. do szpitali
Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 8
WWW www.pis.lodz.pl/piotrkow/przetargi.html

Województwo

łódzkie

Powiat

piotrkowski + Piotrków Trybunalski

Treść zamówienia

dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników
chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów
diagnostycznych.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników
chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów
diagnostycznych.

Specyfikacja

http://www.pis.lodz.pl/piotrkow/przetargi.html

LINK do SIWZ

http://www.pis.lodz.pl/piotrkow/przetargi.html

Załączniki do spec.

zapytanie(1).xlsx
zapytanie.pdf

CPV

24300000-7 — Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szkla nego)
24455000-8 — Środki odkażające

Wymagania

w zalaczniku

Osoba do kontaktu

Alicja Wężyk tel. 44 6495063 w.30 e:mail: adm.sanepidQ©piotrkowtryb.com.pl
2. Ewa Litych tel. 44 649 5063 w.47 e:mail: kol.sanepid©piotrkowtryb.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Umowa będzie realizowana :
1/ dla Pakietu A do dnia 18.12.2020 r.
2/ dla Pakietu B do dnia 18.12.2020 r.
3/ dla Pakietu C do dnia 18.12.2020 r.
4/ dla Pakietu D do dnia 18.12.2020 r.
5/_ dla Pakietu E do dnia 18.12.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 8, sekretariat, godz. 10:00

2020-09-24

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 8, godz. 10:15

2020-09-24

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena oferty — 100 pkt/100%

Data dodania

2020-09-14