Inżynier Badań w Laboratorium Mikroobróbki Laserowej

Data ważności ogłoszenia: 
26.07.2019
Nazwa firmy: 
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Adres email : 
rekrutacja@port.org.pl
Adres : 
Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań w Laboratorium Mikroobróbki Laserowej

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. IB/LMOL/2019

Główne zadania i obowiązki
 • Udział w realizacji projektów badawczych i zleceń komercyjnych.
 • Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z profilem laboratorium.
 • Samodzielne planowanie eksperymentów.
 • Opracowanie oraz interpretacja wyników badań.
 • Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
 • Planowanie zakupów i potrzebnych materiałów do realizacji badań.
Kwalifikacje zawodowe
 • Wymagany stopień Doktora w obszarze: fizyki, elektroniki, inżynierii materiałowej lub pokrewne.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej.
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji.
 • Znajomość zagadnień z dziedziny optyki i elektroniki.
 • Doświadczenie z zakresu mikroobróbki laserowej będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Kandydatom oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Dofinansowanie do wypoczynku oraz prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. IB/LMOL/2019 do 26.07.2019 r. godz. 14:00

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.