Jak szybko sprawdzić pipety?

Pipety Mettler

 

 

Jak szybko sprawdzić pipety? 5 praktycznych wskazówek i SOP

 

Dlaczego sprawdzanie działania pipety jest ważne? Nawet 35% pipet wysyłanych do wykonawcy usług wzorcowania jest niezgodnych ze specyfikacją (na podstawie badania East Coast Pharma – 1998–2003). Jeśli Twoja pipeta jest jedną z nich, czy znaczy to, że trzeba poświęcić dużo czasu i wysiłku na zbadanie, na które analizy mogła mieć wpływ? Jakie ryzyko stwarzają eksperymenty prowadzące do błędnych wyników? Jak tego uniknąć? Zmniejsz ryzyko towarzyszące pipetowaniu i wykonuj regularne kontrole pipet w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości oraz wyeliminowania niespodzianek podczas następnej usługi wzorcowania. 

 

Co trzeba wziąć pod uwagę podczas wykonywania testowania? Kontrole grawimetryczne pipet wiążą się z dozowaniem próbek wody destylowanej do naczynia odbiorczego ustawionego na wadze analitycznej. Dowiedz się, dlaczego należy pracować w środowisku wolnym od powiewów powietrza, bezpośredniego nasłonecznienia i wibracji oraz dlaczego trzeba wziąć pod uwagę utratę masy w wyniku parowania podczas kontroli grawimetrycznej i jak ją zminimalizować za pomocą pułapki pary.

 

Dla każdego z poniższych 5 warunków wstępnych zebraliśmy praktyczne wskazówki przydatne do zapewnienia pomyślnego procesu:

1. Środowisko

2. Pipety i końcówki

3. Ciecz testowa

4. Waga

5. Naczynko wagowe i parowanie

Dowiedz się, dlaczego płytki Petriego lub duże zlewki 100 ml, które są często używane do kontroli pipet, są nieodpowiednimi naczyniami wagowymi. Ponadto poradnik zawiera dane doświadczalne dotyczące parametrów, które mają wpływ na szybkość parowania, np. im większa powierzchnia cieczy w naczyniu, tym szybsze parowanie.

 

Jak wykonać szybki test pipet? Zastosuj dołączoną procedurę SOP i szybko odkryj wszystkie usterki, aby usunąć wadliwe pipety z rutynowych prac laboratoryjnych. Wyeliminuj niedokładności, które w przeciwnym razie nie zostałyby zauważone aż do następnego terminu wzorcowania.

 

 

Ściągnij poradnik: https://www.mt.com/global/en/home/library/guides/laboratory-weighing/pipette-quick-check.html?cmp=af_GLO_press rlease_LAB-WGH_News_W19_PR_20180228

mettlerpipety

 

 

 

Informacje o METTLER TOLEDO

 

METTLER TOLEDO jest czołowym globalnym dostawcą precyzyjnych urządzeń pomiarowych oraz usług. Firma jest największym na świecie producentem i sprzedawcą urządzeń wagowych do stosowania w laboratoriach, przemyśle i detalicznym handlu żywnością. METTLER TOLEDO zajmuje trzy najwyższe pozycje na rynku w kilku kategoriach urządzeń analitycznych i jest czołowym dostawcą zautomatyzowanych systemów wykorzystywanych w pracach badawczych i rozwojowych nad nowymi lekami oraz związkami chemicznymi. Firma jest ponadto największym na świecie producentem i sprzedawcą systemów wykrywania metali oraz systemów kontroli pracujących na końcu linii produkcyjnej, używanych w procesie produkcji i pakowania oraz zajmuje wiodącą pozycję w zakresie analizy procesów. Więcej informacji o METTLER TOLEDO można znaleźć na stronie www.mt.com