jednorazową dostawę odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademi Nauk Białowieża
17-230 Białowieża
Stoczek 1
Tel. 48 85 682 77 50
Fax. 48 85 682 77 52
WWW www.ibs.bialowieza.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

hajnowski

Treść zamówienia

jednorazową dostawę odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

09.05.2018. – Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży, numer sprawy ZP IBS PAN/03/N/2018

Specyfikacja

http://bip.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-2018/

LINK do SIWZ

http://bip.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-2018/

Załączniki do spec.

formularz oferty
iuwz
zal 1
umowa

Wymagany termin realizacji zamówienia

14 dni

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademi Nauk Białowieża
17-230 Białowieża
Stoczek 1 godz 10;00

2018-05-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2018-05-11