Laborant

Data ważności ogłoszenia: 
4.10.2020
Nazwa firmy: 
New Zinc Sp. z o.o.
Adres email : 
rekrutacja@newzinc.pl
Adres : 
Czechowice-Dziedzice

Firma New Zinc Sp. z o.o. świadczy usługi dla branży samochodowej, maszynowej i budowlanej z zakresu cynkowania galwanicznego. Istnieje na polskim rynku od 2007 roku, działalność opiera na międzynarodowej tradycji. Wyróżnia ją wysoka jakość świadczonych usług, nowoczesność oraz doświadczenie wykwalifikowanej kadry.

Obowiązki:
Oferujemy pracę w laboratorium zakładowym, gdzie do zadań pracownika należy:

 • wykonywanie analiz składu kąpieli galwanicznych oraz ścieków przy użyciu dostępnych urządzeń pomiarowych (ASA, Xray),
 • prowadzenie dokumentacji
 • przygotowywanie preparatów do badań
 • korekta kąpieli na podstawie wyników analiz
 • przeprowadzanie badań chemicznych metodą miareczkową i wagową
 • obsługa komory solnej
 • szczególnie staranne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne
 • umiejętność wykonywania analiz chemicznych
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium oraz znajomość języka angielskiego


Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • kreatywne i odpowiedzialne stanowisko
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku
 • premię
 • pakiet usług medycznych i socjalnych


Kandydatów zainteresowanych tą ofertą, prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@newzinc.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) przez New Zinc Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach ul. E. Orzeszkowej 30 A.”
Jeśli chcą Państwo uczestniczyć również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez New Zinc Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach ul. E. Orzeszkowej 30 A w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres jednego roku od daty złożenia tej deklaracji.”
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Zinc Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, przy ul. E. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice - Dziedzice.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: newzinc@newzinc.pl
3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia (RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w trakcie trwania rekrutacji są nasi pracownicy.
7. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.
8. W przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dotyczącą bieżącej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Natomiast jeśli Pani/Pan wyrazi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 roku.
9. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • żądania usunięcia danych (tylko w określonych sytuacjach np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

(gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń),

 • prawo wniesienia sprzeciwu (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: newzinc@newzinc.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: New Zinc Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice.