Laborant – umowa na zastępstwo

Data ważności ogłoszenia: 
13.09.2019
Nazwa firmy: 
Fenice Poland
Adres email : 
praca@fenice.com.pl
Adres : 
Tychy

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • pobór próbek wody i ścieków,
 • wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych,
 • badanie jakości węgla dla potrzeb zakładowej ciepłowni,
 • stała współpraca z operatorami procesu oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody,
 • dbanie o porządek w miejscu pracy.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie zawodowe: chemiczne, biologiczne itp.
 • brak przeciwskazań lekarskich do pracy w laboratorium,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia, premia urlopowa, premia świąteczna, premia efektywnościowa, nagrody jubileuszowe),
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (karty Multisport, bilety do kina/teatru, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, kolonii i obozów dla dzieci, nagrody dla dzieci pracowników za wyniki w nauce, spotkania integracyjne, dofinansowanie przejazdów do pracy),
 • rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • specjalistyczne branżowe szkolenia,
 • przyjazną atmosferę w pracy.


Aplikacje zawierające podanie, CV należy przesłać za pomocą formularza aplikacyjnego, wysłać na adres:
praca@fenice.com.pl lub składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała

 

W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu
rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż
usunięcie moich danych z bazy FENICE Poland Sp. z o.o. / FENICE Services Polska Sp. z o.o. może nastąpić bez
mojej zgody.

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
  UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 • administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712 / FENICE Services
  Polska Sp. z o.o. KRS: 0000331013, Bielsko-Biała
  ul. Komorowicka 79A
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie
  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Pana/i dane osobowe dla potrzeb tej i przyszłych rekrutacji przechowywane będą przez okres maksymalnie
  1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji
 • odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
  podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
 • posiada Pana/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pana/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla potrzeb rekrutacji.