Laboratorium wzorcujące CZAH-POMIAR

CZAH1

 

 

LABORATORIUM WZORCUJĄCE CZAH – POMIAR gwarantem rzetelnych pomiarów

 

CXZAH2

 

Temperatura jest jedną z wielkości fizycznych najczęściej mierzonych w przemyśle i usługach. Wzorcowanie urządzeń do pomiaru temperatury, czyli inaczej kalibracja tych urządzeń to zbiór czynności, których celem jest ustalenie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a tymi realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Do wykonania wiarygodnego wzorcowania niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, wzorce oraz wykwalifikowany personel, który będzie przestrzegał procedur kalibracji, a później poprawnie opracuje jej wyniki. Wykonanie tego zadania najlepiej zlecić specjalistom z laboratorium akredytowanego. Akredytacja potwierdza  kompetencje laboratorium do wykonywania określonych zadań. Aby uzyskać akredytację, laboratorium wzorcujące musi spełnić szereg wymogów. Proces uzyskania akredytacji odbywa się wieloetapowo. Przyznana akredytacja jest nadzorowana i poddawana okresowej ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium Pomiarów Temperatury CZAH – POMIAR to dynamicznie rozwijający się dział spółki - wiodącego lidera w produkcji aparatury kontrolno - pomiarowej.  Laboratorium, począwszy od 2004 roku pracuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany System Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025. System został potwierdzony Certyfikatem Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Wiedza i doświadczenie wykwalifikowanej kadry Laboratorium CZAH - POMIAR w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem pozwalają na rzetelne wykonanie usług i spełnienie oczekiwań Klientów.

CZAH2

 

 

Laboratorium Pomiarów Temperatury CZAH – POMIAR świadczy usługi:

Wzorcowania w zakresie akredytacji metodą porównawczą

-        Pirometry, skanery liniowe, kamery termowizyjne,

-        Termometry elektryczne i elektroniczne (także w siedzibie Klienta),

-        Termoelementy z metali szlachetnych (S, R, B) oraz z metali nieszlachetnych (K, N, J, T, E),

-        Platynowe czujniki termometrów rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000),

-        Wskaźniki (mierniki) temperatury (także wskaźniki i regulatory temperatury w siedzibie Klienta),

-        Symulatory temperatury.

Wzorcowanie w zakresie akredytacji metodą punktów stałych (w komórkach punktów stałych)

-        Wzorcowe termoelementy z metali szlachetnych (S, R, B),

-        Wzorcowe platynowe czujniki termometrów rezystancyjnych SPRT,

-        Wysoko stabilne, platynowe czujniki termometrów rezystancyjnych SSPRT.

Więcej informacji na stronie www.laboratorium-pomiarowe.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 32 607 31 70 (784 490 139) lub

32 607 31 71 (784 490 315) oraz na adres mailowy: laboratorium@czah.pl