Lampa/oświetlacz światłowodowy LED nablatowy

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Sprzęt elektroniczny:
      oświetleniowy

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A
Tel. 227515933
E-mail e-mail: rafal.bogusz@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10832

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Lokalizacje

mazowieckie / nowodworski

Treść zamówienia

Lampa/oświetlacz światłowodowy LED nablatowy.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Lampa/oświetlacz światłowodowy LED nablatowy.

Okres gwarancji-Minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesiące.
Kody CPV
33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10832

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10832

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 125.pdf
zał 1 Oświadczenie o braku powiązań (1).doc
Załącznik 2 - lampa.docx

CPV

33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

Wymagania

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną do przygotowania zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna umożliwiać wykonanie zamówienia.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik 1 i 2

Osoba do kontaktu

Rafał Bogusz

tel.: 227515933

e-mail: rafal.bogusz@celonpharma.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A ;lub na adres mailowy rafal.bogusz@celonpharma.com lub w bazie konkurencyjności na adres

2020-10-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

ORIENTACYJNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie: 4 kwartał 2020 ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAMÓWIENIA Zakończenie: 4 kwartał 2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena (C) (maksymalna ilość punktów) – 60 pkt (60%) (musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport),

Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 20 pkt ( 20%) (ilość dni od otrzymania
zamówienia do dostawy urządzenia)

Długość okresu gwarancji (G) (maksymalna ilość punktów) 20 pkt (20%) (ilość miesięcy liczona od dnia odbioru urządzeń),

Uwagi

Miejsca realizacji

Województwo-mazowieckie
Powiat-nowodworski
Miejscowość-Kazuń Nowy

Data dodania

2020-10-12