Materiały polimerowe i pomocnicze w ramach projektu Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET na podstawie umowy o dofinansowa...

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
Tworzywa sztuczne, wyroby:
      inne wyroby z tworzyw sztucznych

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW www.pb.bialystok.pl/

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Materiały polimerowe i pomocnicze w ramach projektu Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET na podstawie umowy o dofinansowa...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Materiały polimerowe i pomocnicze w ramach projektu Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=zpo.uci.pb.edu.pl_1613554...

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/6164

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A

2021-02-24

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Ofertę należy złożyć do dnia:2021.02.24Załączniki:Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1_2021.docxPlik załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1_2021.docxPlik załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1_2021.docxPlik załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1_2021.docxPlik Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1_2021.docxPDF icon 20210216134834182.pdfPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Data dodania

2021-02-17