Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej

Data ważności ogłoszenia: 
9.09.2019
Nazwa firmy: 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Adres email : 
rekrutacja@umed.wroc.pl
Adres : 
Wrocław
Pracownik inżynieryjno-techniczny
w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej


Główne zadania i obowiązki:

 • Przygotowywanie i zabezpieczenie materiału biologicznego na ćwiczenia.
 • Przygotowywanie i zabezpieczenie pomocy dydaktycznych: szkło laboratoryjne, materiały zużywalne, pożywki do hodowli roślin i bakterii, inne roztwory chemiczne.
 • Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Nadzór techniczny nad bezpieczeństwem i jakością pracy magistrantów.
 • Obsługa i konserwacja aparatury i sprzętu dydaktycznego.
 • Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi i laboratoryjnymi.
 • Prowadzenie baz danych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: biologia, biotechnologia, analityka medyczna).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej, w pracy z materiałem roślinnym lub/i mikrobiologicznym.
 • Wiedza z obszaru biologii roślin, biologii molekularnej, chemii organicznej i nieorganicznej na poziomie studiów wyższych
 • Mile widziana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja i analiza kwasów nukleinowych, techniki PCR, elektroforeza kwasów nukleinowych, etc.).
 • Umiejętność pracy w warunkach sterylnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w warunkach sprzyjających rozwojowi zawodowemu.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (13-stą pensję, dofinansowanie wypoczynku letniego, Kartę Multisport).

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@umed.wroc.pl do dnia 9.09.2019r.
 
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów. Klauzula dostępna jest tutaj.
Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”