PRACOWNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Data ważności ogłoszenia: 
27.08.2019
Nazwa firmy: 
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Adres email : 
rekrutacja@port.org.p
Adres : 
Wrocław

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Pracownik naukowo-techniczny
Projekt: TEAM TECH/2016-3/16 (POIR.04.04.00-00-3E14/16-00)
„New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. LTM/A/2019

Główne zadania i obowiązki
 • Przygotowywanie warstw metalicznych.
 • Nakładanie kontaktów i masek twardych.
 • Wygrzewanie i modyfikacja powierzchni próbek.
 • Charakteryzacja próbek skaningowym mikroskopem elektronowym (FIB), w tym analiza EDS oraz mikroprzekroje wykonane zogniskowaną wiązką jonową FIB.
 • Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów.
Kwalifikacje zawodowe
 • Wykształcenie wyższe: nauki techniczne lub ścisłe w obszarze fizyki, inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki lub pokrewnych.
 • Wiedza z zakresu fotoniki i elektroniki.
 • Praktyczna znajomość technologii półprzewodnikowych.
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium typu clean room.
 • Doświadczenie w pracy związanej z obsługą i utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej w tym urządzenia do napylania warstw, urządzenia do wytrawiania plazmowego.
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi mikroskopu elektronowego, w tym przygotowywanie próbek do TEM i analiza EDS.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher – zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).
Kandydatom oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Dofinansowanie do urlopu.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. LTM/A/2019 do 27.08.2019 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.