Projekt, zakup, dostawa, montaż uruchomienie chromatografu na rozładunku cystern propylenowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

ZAKUPY TECHNICZNE KC
56-120 Brzeg Dolny
Sienkiewicza 4
Tel. 71 794 36 07
WWW www.pcc.rokita.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wołowski

Treść zamówienia

Projekt, zakup, dostawa, montaż uruchomienie chromatografu na rozładunku cystern propylenowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Projekt, zakup, dostawa, montaż uruchomienie chromatografu na rozładunku cystern propylenowych na CTP-3
BKC/0078/19

Specyfikacja

zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/661/details

LINK do SIWZ

http://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/661/details

Wymagania

W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:Projekt, zakup, dostawa, montaż uruchomienie chromatografu na rozładunku cystern propylenowych na CTP-3
Spełnienie wymagań SIWZ

Osoba do kontaktu

Rafał Walulik, tel. 667650788

Miejsce i termin składania ofert


56-120 Brzeg Dolny
Sienkiewicza 4

2020-02-07

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


56-120 Brzeg Dolny
Sienkiewicza 4

Termin związania ofertą

2019-09-03

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część 1
Nazwa części:Projekt, zakup, dostawa, montaż uruchomienie chromatografu na rozładunku cystern propylenowych na CTP-3
Cena / Price
Wartość całkowita / Total value - 100,00%

Uwagi

Zmiana terminu składania ofert: 2020-02-07 11:00

Data dodania

2020-01-09

Ostatnia modyfikacja

2020-01-27