Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 16
Tel. 895 279 500
Fax. 895 279 788
E-mail i.zima@wsse.olsztyn.pl
WWW www.wsse.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zadanie 1 – Laboratorium w Elblągu – Płytki Petriego - 4 pozycje Zadanie 2 – LBEK – Płytki Petriego - 2 pozycje Zadanie 3 – LBŚiŻ – Płytki Petriego - 3 pozycje Zadanie 4 – Laboratorium w Elblągu - końcówki i korki - 6 pozycji Zadanie 5 – Laboratorium w Elblągu - probówki, krioprobówki, statyw - 3 pozycje Zadanie 6 – LBEK - probówki z polipropylenu - 1 pozycja Zadanie 7 – LBŚiŻ - końcówki do probówek Ependorf - 6 pozycji Zadanie 8 – LBEK - płytki kompatybilne do LightCycler 480 II - 1 pozycja Zadanie 9 – LBŚiŻ - końcówki do pipet z filtrem - 9 pozycji Zadanie 10 – LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5-300 ul - 1 pozycja Zadanie 11 – LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 500-5000ul, 10000ul, 100-1000ul - 3 pozycje Zadanie 12 – LBŚiŻ - rękawice ochronne - 13 pozycji Zadanie 13 – LBŚiŻ, LBEK - leje jednorazowe i filtry do trójmiejscowego zestawu filtracji Microfil - 2 pozycje Zadanie 14 – Laboratorium w Elblągu - leje i filtry membranowe do zestawu do filtracji Microfil - 2 pozycje Zadanie 15 – Laboratorium w Elblągu - rękawice ochronne i maseczki chirurgiczne - 5 pozycji Zadanie 16 – LBŚiŻ, LBEK - fartuchy, lignina, wata, sączki bibułowe, pojemniki do kału, pojemniki na odpady medyczne, gaziki, leko saszetki - 18 pozycji Zadanie 17 – LBŚiŻ, LBEK - głaszczki, łyżeczki, worki, papier krepowy, wskaźniki, folia aluminiowa - 17 pozycji Zadanie 18 – LBEK - strzykawki i igły - 2 pozycje Zadanie 19 – LBEK - rękawice nitrylowe - 1 pozycja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 1.1-1.19 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie 1 - Laboratorium w Elblągu - Płytki Petriego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - Laboratorium w Elblągu - Płytki Petriego - 4 pozycje szczegółowo opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - LBEK - Płytki Petriego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - LBEK - Płytki Petriego - 2 pozycje szczegółowo opisane w załączniku nr 1.2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 - LBŚiŻ - Płytki Petriego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - LBŚiŻ - Płytki Petriego - 3 pozycje szczegółowo opisane w załączniku nr 1.3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4 - Laboratorium w Elblągu - końcówki i korki1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 - Laboratorium w Elblągu - końcówki i korki - 6 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 1.4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5 - Laboratorium w Elblągu - probówki, krioprobówki, statyw1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5 - Laboratorium w Elblągu - probówki, krioprobówki, statyw - 3 pozycje szczegółowo określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Zadanie 6 - LBEK - probówki z polipropylenu1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 6 - LBEK - probówki z polipropylenu - 1 pozycja szczegółowo określone w załączniku nr 1.6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Zadanie 7 - LBEK - końcówki do probówek Eppendorf1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 7 - LBEK - końcówki do probówek Eppendorf - 6 pozycji szczegółowo opisane w załączniku nr 1.7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Zadanie 8 - LBEK - płytki kompatybilne do LightCycler 480 II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 8 - LBEK - płytki kompatybilne do LightCycler 480 II - 1 pozycja - szczegółowo określona w załączniku nr 1.8 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Zadanie 9 - LBŚiŻ - końcówki do pipet z filtrem1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 9 - LBŚiŻ - końcówki do pipet z filtrem - 9 pozycji szczegółowo określonych w załączniku 1.9 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Zadanie 10 - LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5-300 ul1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 10 - LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5-300 ul - 1 pozycja szczegółowo określona w załączniku nr 1.10 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Zadanie 11 - LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 500-5000ul, 10000ul, 100-1000ul1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 11 - LBŚiŻ - końcówki do pipet automatycznych o pojemności 500-5000ul, 10000ul, 100-1000ul - 3 pozycje szczegółowo określone w załączniku nr 1.11 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12Nazwa: Zadanie 12 - LBŚiŻ - rękawice ochronne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 12 - LBŚiŻ - rękawice ochronne - 13 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 1.12 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13Nazwa: Zadanie 13 - LBŚiŻ, LBEK - leje jednorazowe do trójmiejscowego zestawu filtracji Microfil1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 13 - LBŚiŻ, LBEK - leje jednorazowe do trójmiejscowego zestawu filtracji Microfil - 2 pozycje szczegółowo określone w załączniku nr 1.13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14Nazwa: Zadanie 14 - Laboratorium w Elblągu - leje i filtry membranowe do zestawu filtracji Microfil1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 14 - Laboratorium w Elblągu - leje i filtry membranowe do zestawu filtracji Microfil - 2 pozycje szczegółowo określone w załączniku nr 1.14
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15Nazwa: Zadanie 15 - Laboratorium w Elblągu - rękawice ochronne i maseczki chirurgiczne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 15 - Laboratorium w Elblągu - rękawice ochronne i maseczki chirurgiczne - 5 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 1.15 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16Nazwa: Zadanie 16 - LBŚiŻ, LBEK - fartuchy, lignina, wata, sączki bibułowe, pojemniki do kału, pojemniki na odpady medyczne, gaziki, leko saszetki1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 16 - LBŚiŻ, LBEK - fartuchy, lignina, wata, sączki bibułowe, pojemniki do kału, pojemniki na odpady medyczne, gaziki, leko saszetki - 17 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 1.16 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 17Nazwa: Zadanie 17 - LBŚiŻ, LBEK - głaszczki, łyżeczki, worki, papier krepowy, wskaźniki, folia aluminiowa1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 17 - LBŚiŻ, LBEK - głaszczki, łyżeczki, worki, papier krepowy, wskaźniki, folia aluminiowa - 17 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 1.17 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 18Nazwa: Zadanie 18 - LBEK - strzykawki i igły1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 18 - LBEK - strzykawki i igły - 2 pozycje szczegółowo określone w załączniku nr 1.18 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 19Nazwa: Zadanie 19 - LBEK - rękawice nitrylowe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 19 - LBEK - rękawice nitrylowe - 1 pozycja szczegółowo określone w załączniku nr 1.19
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP.3230.09.19

Specyfikacja

www.wsse.olsztyn.pl;

LINK do SIWZ

http://www.wsse.olsztyn.pl/przetarg,662

CPV

33141000-0: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, dosłanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego opisanych w formularzach cenowych ( odpowiednio dla każdego zadania). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego ( określonych w formularzach cenowych-odpowiednio dla każdego zadania) III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz ofertą 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony odpowiednio dla każdego zadania formularz cenowy stanowiący załącznik 1.1-1.19; 2) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ); 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenie wymienione w pkt 2. wraz z informacjami o których stanowi pkt. 3 niniejszego Rozdziału. Oświadczenia te powinny brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 5) W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia: oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 3 do SIWZ.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2019-12-31

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 16 , godzina: 10:00

2019-04-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - Laboratorium w Elblągu - Płytki Petriego

Uwagi

Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, pokój 201
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz ofertą 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony odpowiednio dla każdego zadania formularz cenowy stanowiący załącznik 1.1-1.19; 2) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ); 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenie wymienione w pkt 2. wraz z informacjami o których stanowi pkt. 3 niniejszego Rozdziału. Oświadczenia te powinny brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 5) W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia: oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 3 do SIWZ.

Data dodania

2019-04-05