sprzedaż i dostawa MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 32
Tel. +48/61/657 92 34
Fax. +48/61/823 32 35
E-mail sekretariat@igcz.poznan.pl
WWW www.igcz.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

sprzedaż i dostawa MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

sprzedaż i dostawa MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO

Specyfikacja

http://bip.igcz.poznan.pl/zamowienie_publiczne/3-g-2020-sprzedaz-i-dosta...

LINK do SIWZ

http://bip.igcz.poznan.pl/zamowienie_publiczne/3-g-2020-sprzedaz-i-dostawa-mikroskopu-odwroconego/

Załączniki do spec.

Zaproszenie-3G2020.pdf

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe grzegorz.zamelczyk@igcz.poznan.pl

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 32, godz 13.00, grzegorz.zamelczyk@igcz.poznan.pl

2020-08-05

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2020-07-28