sprzedaż i dostawę odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 22
Tel. (17)780-01-46
WWW www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/postepowania-ponizej-30000-euro

Województwo

podkarpackie

Powiat

mielecki

Treść zamówienia

sprzedaż i dostawę odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

104P/18 Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na sprzedaż i dostawę odczynników do badań w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji mikrokolumnowej

Specyfikacja

www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/postepowania-ponizej-30000-euro

LINK do SIWZ

http://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/postepowania-ponizej-30000-euro

Załączniki do spec.

zaproszenie

Wymagania

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoba do kontaktu

tel/fax (17)780-01-46
przetargi@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: 

od daty podpisania umowy do dnia 09.03.2019r.

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 22

2018-10-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena oferty - 100 %

Data dodania

2018-10-10