Sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 
61-871 Poznań 
Ul. Królowej Jadwigi 27/39,
Tel. 0 61 835 50 62, 
E-mail rzp@awf.poznan.pl 
WWW www.awf.poznan.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/29, 61-871 Poznań.

Specyfikacja

http://www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne-2/4369-33-2019-dostawa-od...

LINK do SIWZ

http://www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne-2/4369-33-2019-dostawa-odczynnikow

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu: Anna Staniewska oraz Wioleta Zając, tel. 0 61 835 50 62, e-mail: rzp@awf.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert


61-871 Poznań 
Ul. Królowej Jadwigi 27/39,

2019-08-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-871 Poznań 
Ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena oferty brutto – 100 %

Data dodania

2019-08-13