Technik laborant/ laborantka

Data ważności ogłoszenia: 
17.08.2020
Nazwa firmy: 
Stalmech
Adres email : 
tomasz.krzyszkowski(małpa)stalmech.com.pl
Adres : 
Biała, pow. piotrkowski

Firma Stalmech zatrudni pracownika na stanowisko:

Technik laborant/ laborantka

Opis stanowiska:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu jakości poprzez jego udoskonalanie oraz rzetelne i terminowe przeprowadzanie analiz pobranych próbek, we wszystkich obszarach działania laboratorium,
 • regularne i terminowe zapisywanie wyników pomiarów, przetwarzanie informacji, przekazywanie ich zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w zakładzie,
 • przygotowanie do pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zaleceniami,
 • tworzenie i aktualizacja raportów,


Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie chemiczne,
 • znajomość instrumentalnych i klasycznych technik analitycznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • staranność, dokładność, rzetelność, doskonała organizacja pracy,
 • zaangażowanie i motywacja do osiągania jak najwyższych standardów w pracy,
 • gotowość do pracy zmianowej.


Oferujemy:

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • efektywność pracy wynagradzana premią
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz
 • praca w nowoczesnym zakładzie o wysokiej kulturze organizacyjnej
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych


CV proszę przesyłać na adres email: tomasz.krzyszkowski(małpa)stalmech.com.pl

Niniejszym informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stalmech z siedzibą w Nowa Biała 33, 09-400 Biała. Ponadto, informujemy, że: 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stalmech w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na w/w stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na ww. stanowisko. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 5. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.