usługi laboratoryjne

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      usługi

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Urząd Gminy w Czarnej
37-125 Czarna
Czarna 260
Tel. 17 226 2324, 17 226 2606
WWW gminaczarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=76&sub=107&pol=19&dzialy=76&akcja=artykul&artykul=2429

Województwo

podkarpackie

Powiat

łańcucki

Treść zamówienia

usługi laboratoryjne 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapytanie ofertowe - usługi labolatoryjne

Specyfikacja

gminaczarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=76&sub=107&pol=19&dzialy=76&akcja=artykul&artykul=2429

LINK do SIWZ

http://gminaczarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=76&sub=107&pol=19&dzialy=76&akcja=artykul&artykul=2429

Załączniki do spec.

zapytanie
Formularz

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Tel. 17 226 2324, 17 226 2606
fax. 17 226 23 24 wewn. 232

Wymagany termin realizacji zamówienia

31.12.2019

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy w Czarnej
37-125 Czarna
Czarna 260

2019-01-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Data dodania

2019-01-07