Wyparka próżniowa wraz z pompą próżniową i kolumnami HPLC

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68
Tel. 42 635 50 80
WWW uni.lodz.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Wyparka próżniowa wraz z pompą próżniową i kolumnami HPLC

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wyparka próżniowa wraz z pompą próżniową i kolumnami HPLC

Specyfikacja

bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-wyparki-prozniowej-wraz-z-pompa-prozniowa-1565605735000

LINK do SIWZ

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-wyparki-prozniowej-wraz-z-pompa-prozniowa-1565605735000

Wymagania

wg zał

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-15.00 jest: mgr Łukasz Pawelczyk - Dział Zakupów UŁ – tel. 42 635 50 80.

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert


90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68

2019-08-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty brutto.

Data dodania

2019-08-13