zakup 4 stanowisk laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce
Konarskiego 2
Tel. 256431956

Województwo

mazowieckie

Powiat

siedlecki + Siedlce

Treść zamówienia

zakup 4 stanowisk laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zakup 4 stanowisk laboratoryjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5116
załączniki

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5116

Załączniki do spec.

załączniki

CPV

39181000-4 Stoły laboratoryjne

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Ewa Zańko

tel.: 256431956

e-mail: ewa.zanko@uph.edu.pl

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce
Konarskiego 2 pok.20/21 do godz.11:00

2020-09-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce
Konarskiego 2 pok.57 godz.11:15

2020-09-22

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100 %

Data dodania

2020-09-14