ZAKUP I DOSTAWA GOGLI DO OBSERWACJI UJAWNIONYCH ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH DLA POTRZEB LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 Kraków
ul. Mogilska 109
Tel. 012 61 54 661
E-mail katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl
WWW platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/133824/

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

ZAKUP I DOSTAWA GOGLI DO OBSERWACJI UJAWNIONYCH ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH DLA POTRZEB LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Numer postępowania: 2019/GMT/118
​SZCZEGÓŁY ORAZ WARUNKI ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gogli do obserwacji ujawnionych śladów linii papilarnych   do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571.   Ofertę należy składać zgodnie z formularzem ofertowym – realizacja na podstawie zamówienia. Proszę o składanie ofert na sprzęt zgodnie z wymaganiami użytkownika. Do oferty należy dołączyć specyfikację sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne.   CRIME – LITE   Camera Filters & Goggles   Gogle do obserwacji ujawnionych śladów linii papilarnych ANTI GLARE VIEWING GOGGLES – dual filter GG455 + UV oraz filtry umożliwiające fotografię śladów – 2 szt. Gogle do obserwacji ujawnionych śladów linii papilarnych ANTI GLARE VIEWING GOGGLES – single filter 0G550 oraz filtry umożliwiające fotografię śladów – 2 szt.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena brutto ZAKUP I DOSTAWA GOGLI DO OBSERWACJI UJAWNIONYCH ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH DLA POTRZEB LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W KRAKOWIE 1 zadanie

Specyfikacja

platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/133824/

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/133824/

CPV

-

Wymagania

-

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

KATARZYNA LASIEWICZ
012 61 54 661
katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający określa termin dostawy zamówienia:
– do 60 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia
(ewentualnie należy wskazać realny termin dostawy, w przypadku braku wskazania realnego terminu dostawy – Zamawiający przyjmuje termin jw.), realizacja zakupu nastąpi na podstawie zamówienia (zatwierdzony skan zamówienia zostanie przesłany na wskazany w ofercie adres e-mailowy wykonawcy).

Miejsce i termin składania ofert


31-571 Kraków
ul. Mogilska 109

2019-08-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


31-571 Kraków
ul. Mogilska 109

Termin związania ofertą

nie określono

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena brutto

Uwagi

-

Data dodania

2019-08-13