Zakup i dostawa laserów skaningowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-902 Bytom
Arki Bożka 25
Tel. 734 214 309

Województwo

śląskie

Powiat

Bytom

Treść zamówienia

Zakup i dostawa laserów skaningowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawa laserów skaningowych (2 sztuki)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5149
załączniki

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5149

Załączniki do spec.

załączniki

CPV

38600000-1 Przyrządy optyczne

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Przemysław Grynkiewicz

tel.: 734 214 309

e-mail: p.grynkiewicz@elkol.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

maksymalnie 31.12.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

ELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-902 Bytom
Arki Bożka 25

2020-09-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena: 70 %
Masa: 20%
Okres gwarancji: 10 %

Data dodania

2020-09-14