Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ORLEN Eko sp. z o.o.
09-411 Płock
ul. Chemików 7
Tel. +48 24 201 01 30, +48 607 222 066
E-mail Dominika.Nowak@orlen.pl
WWW www.orleneko.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki + Płock

Lokalizacje

kujawsko-pomorskie / włocławski + Włocławek

Treść zamówienia

Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot oferty

1 Butelka szklana 20 SZT
2 cylinder miarowy kl.A 30 SZT
3 kolba miarowa kl.A, 20 SZT
4 Lejek Szklany 100 mm 5 SZT
5 Łyżeczka dwustronna 2 SZT

Specyfikacja

connect.orlen.pl/app/outRfx/125290/supplier/status

LINK do SIWZ

http://connect.orlen.pl/app/outRfx/125290/supplier/status

CPV

-

Wymagania

-

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

Dominika Maria Nowak
Chemików 7
09-411 PŁOCK

Dominika.Nowak@orlen.pl

+48 24 201 01 30

+48 607 222 066

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin dostawy (ilość dni od daty złożenia Zamówienia przez ORLEN Eko Sp. z o.o.)

Miejsce i termin składania ofert

ORLEN Eko sp. z o.o.
09-411 Płock
ul. Chemików 7 14:00

2017-10-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

-

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

-

Uwagi

ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości lub części zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji. ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega prawo do odwołania, zamknięcia procesu bez wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Dostawcy żadne roszczenia wobec ORLEN Eko Sp. z o.o. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego, a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i następne Kodeksu cywilnego.

Data dodania

2017-10-09