Zakup i sukcesywna dostawa butelek

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologics S.A.
80-288 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3
Tel. +48 58 770 95 59
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5088

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa butelek

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa butelek

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5088

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5088

Załączniki do spec.

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia nr DT-N- 2020-3503-5088-5479.pdf

CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Dorota Tynek

tel.: 665614719

e-mail: dorota.tynek@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologics S.A.
80-288 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3

2020-10-15

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

cena – 80%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

czas dostawy – 20%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Data dodania

2020-09-14