Zakup i sukcesywna dostawa filtrów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologisc Spółka Akcyjna
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. +48 665 614 719
E-mail dorota.tynek@polpharmabiologics.com

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa filtrów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa filtrów

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5111
załączniki

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5111

Załączniki do spec.

załączniki

CPV

42912300-5

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Tynek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 665 614 719

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do 30.06.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologisc Spółka Akcyjna
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3 do godz.10;00

2020-10-15

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 80 %
Czas dostawy - 20 %

Data dodania

2020-09-14