Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS S.A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. tel.: +48 510 992 043
E-mail e-mail: agata.polgesek@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8449

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8449


zal.

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8449

Załączniki do spec.

htgjfyg.zip

CPV

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Osoba do kontaktu

Agata Półgęsek

tel.: +48 510 992 043

e-mail: agata.polgesek@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin składania ofert

POLPHARMA BIOLOGICS S.A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3

2020-10-29

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Opis: cena – 80%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

czas dostawy – 20%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Data dodania

2020-09-28