Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 723170234
E-mail grazyna.gora@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10062

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. GlycoWorks RapiFluor-MS Labeling-24 lub równoważny (*) 2. GlycoWorks RFMS Clean-up Module lub równoważny (*) 3 Ammonium Formate 5050 mM Solution – Glycan Analysis lub równoważny (*) 4 RapiFluor MS-Dextran lub równoważny (*) 5 RapiFluor MS-Glycan lub równoważny (*) 6 RapiFluor MS-High Mannose lub równoważny (*) 7 GlycoWorks Rapid Deglycosylation Kit lub równoważny (*) Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10062

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10062

Załączniki do spec.

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązan.pdf

CPV

33696300-8 Odczynniki chemiczne

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Szczegółowy opis warunków znajduje się w Załączniku nr 1

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Grażyna Góra

tel.: 723170234

e-mail: grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin składania ofert


poprzez stronę bazakonkurencyjności.gov.pl

2020-11-05

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 80%.
Czas dostawy - 20%.

Data dodania

2020-10-06