Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 723170234
E-mail grazyna.gora@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3789

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. The RapiFluor-MS High Mannose Standard
2. The Intact mAb Mass Check Standard
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3789

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3789

Załączniki do spec.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf
ogloszenie_3789.pdf
Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia.pdf

CPV

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Szczegółowy opis warunków znajduje się w Załączniku nr 1

Osoba do kontaktu

Grażyna Góra

tel.: 723170234

e-mail: grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawy sukcesywne w terminie do 30.06.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3 na adres:grazyna.gora@polpharmabiologics.com

2020-10-07

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena - 80%. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Czas dostawy - 20%. Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w Załączniku nr 1

Data dodania

2020-09-07