Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologics Spółka Akcyjna
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3
Tel. +48 785 877 707
WWW www.polpharmabiologics.com

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Opis

1. Recombinant Human Integrin alpha 4 beta 7, Protein, CF ; cat: 5397-A3-050; R&D Systems lub równoważny(*)
2. Recombinant Human VCAM-1/CD106 Protein, CF; cat: ADP5; R&D Systems lub równoważny(*)
3. Recombinant Human MAdCAM-1 Fc Chimera Protein, CF; cat: 6056-MC; R&D Systems lub równoważny(*)
Pełna treść Zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku Nr 1.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5054

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5054

Załączniki do spec.

załaczniki.zip

CPV

33695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

Katarzyna Ziółkowska
tel.: +48 785 877 707
e-mail: katarzyna.ziolkowska@polpharmabiologics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do 31.12.2021 roku.

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologics Spółka Akcyjna
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3

2020-10-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.

Data dodania

2020-09-14