Zakup odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a
E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124398

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Zakup odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników w ramach programu: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projektu pod nazwą „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym”.
Przedmiot zamówienia: Acetate buffer concetrate pH 4.5, dilute to 6L, 1 bottle (zgodnie z produktem Dissolution accessories o nr kat. DMC-022-06 lub równoważnym) 231ml 3
Odczynnik FaSSIF/FeSSIF/FaSSGF 4x25L (zgodnie z produktem Biorelevant.com o nr kat. FFF05 lub równoważnym) 58g 4
Opis: Zakup odczynników.
Kod CPV: 24000000-4
Nazwa CPV: Produkty chemiczne

Oryginalna treść ogłoszenia


Data utworzenia ogłoszenia: Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2018

 

Numer ogłoszenia

1124398

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.gruszka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gruszka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników w ramach programu: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projektu pod nazwą „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym”.

Przedmiot zamówienia

Acetate buffer concetrate pH 4.5, dilute to 6L, 1 bottle (zgodnie z produktem Dissolution accessories o nr kat. DMC-022-06 lub równoważnym) 231ml 3Odczynnik FaSSIF/FeSSIF/FaSSGF 4x25L (zgodnie z produktem Biorelevant.com o nr kat. FFF05 lub równoważnym) 58g 4

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW

Rozpoczęcie: LIPIEC 2018ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW

Zakończenie: LIPIEC 2018

Załączniki

  • Request for Quotation
  • Umowa sprzedaży
  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT: • Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)

Sposób oceny:

Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru

Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto

C = ----------------------------------------- x 60 pkt

cena oferty badanej netto• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)

Sposób oceny: 

o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)

o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)

o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)

o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + Dgdzie: 

• L – całkowita liczba punktów, 

• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres


Ogrodowa 2a 
05-092 Kiełpin 
mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

227517478

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0382/16-00 

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Załączniki do spec.

Oswiadczenie o braku powiazan.pdf
Request for Quotation.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
Umowa sprzedazy.pdf

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: paulina.gruszka@celonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Gruszka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: LIPIEC 2018

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: LIPIEC 2018

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a

2018-07-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT: 
• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + D
gdzie: 
• L – całkowita liczba punktów, 
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-07-11