Zakup odczynników chemicznych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. 12 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159308

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Lokalizacje

wielkopolskie / poznański + Poznań

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Przedmiot zamówienia: 1. 3-Aminopyridine 25 g*1 462-08-8
2. 2,4-Dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine 5 g*1 3932-97-6
3. (2-AMINOPHENYL)DIMETHYLPHOSPHINE OXIDE 10 g*1 1197953-47-1
4. 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 100 g*1 5334-39-4
5. 4-Hydroxy-N-methylpiperidine 100 g*1 106-52-5
6. 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine 1 g*1 64517-88-0
7. (2-AMINOPHENYL)DIMETHYLPHOSPHINE OXIDE 25 g*1 1197953-47-1
8. 2,4-DICHLORO-5-METHYLPYRIMIDINE 25 g*1 1780-31-0
Opis: Odczynniki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159308

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta - ważna min. 30 dni kalendarzowych
Nie dotyczy
Oferta - ważna min. 30 dni kalendarzowych

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Kalinowska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14;lub tenders@selvita.com;

2019-01-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-01-09