Zakup wraz z dostawą i montażem zautomatyzowanego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z systemem obrazowania i komorą inkubacyjną na potrzeby IChF PAN

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
01-224 Warszawa
Kasprzaka 44/52
E-mail pcwalina@ichf.edu.pl
WWW www.ichf.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Zakup wraz z dostawą i montażem zautomatyzowanego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z systemem obrazowania i komorą inkubacyjną na potrzeby IChF PAN

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup wraz z dostawą i montażem zautomatyzowanego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z systemem obrazowania i komorą inkubacyjną na potrzeby IChF PAN

LINK do SIWZ

http://ichf.logintrade.net/zapytania_email,34514,442465f5282183631234848d916ce365.html

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
01-224 Warszawa
Kasprzaka 44/52, godz. 11:00

2021-01-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
01-224 Warszawa
Kasprzaka 44/52, godz. 11:15

2021-01-14

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2021-01-04