Zakup wraz z dostawą odczynników biologicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 13-15
Tel. +48 52 585 33 33
E-mail sekretariat@cm.umk.pl
WWW www.cm.umk.pl

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski + Bydgoszcz

Lokalizacje

kujawsko-pomorskie / toruński + Toruń

Treść zamówienia

Zakup wraz z dostawą odczynników biologicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup wraz z dostawą odczynników biologicznych.

Specyfikacja

https://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty/5021-zapytanie-ofer...

LINK do SIWZ

http://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty/5021-zapytanie-ofertowe-na-zakup-wraz-z-dostawa-odczynnikow-biologicznych.html

Załączniki do spec.

zal.zip

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bukowska tel.52 585 34 63 malgorzata.bukowska@cm.umk.pl

Miejsce i termin składania ofert

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15, godz. 10:00

2020-09-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższą cenę

Uwagi

Oferta musi być złożona na druku Zamawiającego (formularz oferty) do dnia 16.09.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 15, pokój nr 56 II piętro lub na adres email sekretariat@cm.umk.pl z dopiskiem:

Data dodania

2020-09-11