Zaopatrzenie w materiały zużywalne do laboratorium

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Łomianki/Kiełpin
Ogrodowa 2a
Tel. 227515933
E-mail anna.zalecka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255690

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Zaopatrzenie w materiały zużywalne do laboratorium.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zaopatrzenie w materiały zużywalne do laboratorium.
Przedmiot zamówienia: 1. Nakrętki i septy do wialek, Chromacol™ gwint 15-425
(Produkt z numerem katalogowym 548-0673 lub równoważny) 100 szt. 1
2. Miarka do pomiaru, PP, 5 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2643 lub równoważny) 1 szt. 3
3. Miarka do pomiaru, PP, 10 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2644 lub równoważny) 1 szt. 3
4. Miarka do pomiaru, PP, 25 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2645 lub równoważny) 1 szt. 3
5. Miarka do pomiaru, PP, 50 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2646 lub równoważny) 1 szt. 3
6. Miarka do pomiaru, PP, 100 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2647 lub równoważny) 1 szt. 3
Opis: 1. Nakrętki i septy do wialek, Chromacol™ gwint 15-425
(Produkt z numerem katalogowym 548-0673 lub równoważny) 100 szt. 1
2. Miarka do pomiaru, PP, 5 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2643 lub równoważny) 1 szt. 3
3. Miarka do pomiaru, PP, 10 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2644 lub równoważny) 1 szt. 3
4. Miarka do pomiaru, PP, 25 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2645 lub równoważny) 1 szt. 3
5. Miarka do pomiaru, PP, 50 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2646 lub równoważny) 1 szt. 3
6. Miarka do pomiaru, PP, 100 mL
(Produkt z numerem katalogowym SEMA2647 lub równoważny) 1 szt. 3
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255690

Załączniki do spec.

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN.pdf"
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf"
Umowa sprzedazy POIR.pdf"

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
UMOWA SPRZEDAŻY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
UMOWA SPRZEDAŻY

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: anna.zalecka@celonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Załęcka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 227515933

Wymagany termin realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: Lipiec 2020

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: Nie później niż 24 września 2020

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 Łomianki/Kiełpin
Ogrodowa 2a;lub anna.zalecka@celonpharma.com

2020-08-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:
• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Łomianki
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-27