Szkolenia

Miejscowość:
Wrocław
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
15.10.2018
    Szkolenie POBIERANIE PRÓBEK WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH, GLEB I ODPADÓW – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Wrocław, 15 X 2018 r.   Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław...
1.09.2018
Miejscowość:
Wrocław
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
15.10.2018
    Szkolenie KRZYWA KALIBRACYJNA A WZORCOWANIE – KOMPENDIUM WIEDZY Wrocław, 15 X 2018 r.   Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-mail: a2kcent@a2kcent.pl  
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
9.10.2018
    Szkolenie KAPILARNA CHROMATOGRAFIA GAZOWA Warszawa, 9 X 2018 r.     Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-mail: a2kcent@a2kcent.pl  
1.09.2018
Miejscowość:
Wrocław
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
9.10.2018
    Szkolenie POMIARY EMISJI GAZÓW – NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY Wrocław, 9 X 2018 r.     Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-mail: a2kcent@a2kcent.pl    
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
9.10.2018
    Szkolenie NORMA PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 – NOWE WYDANIE. WPROWADZENIE DO NORMY Warszawa, 9 X 2018 r.   Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-mail: a2kcent@...
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
4.10.2018
    Szkolenie OCENA SENSORYCZNA WODY - PRAKTYCZNA REALIZACJA BADAŃ Warszawa, 4 X 2018 r.   Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-mail: a2kcent@a2kcent.pl    
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
4.10.2018
    Szkolenie WALIDACJA I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POBIERANIA PRÓBEK WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW I GLEB W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 Warszawa, 4 X 2018 r.     Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 –...
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
4.10.2018
    Szkolenie NOWE WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2017/2158 Z DNIA 20 LISTOPADA 2017R. USTANAWIAJĄCEGO ŚRODKI ŁAGODZĄCE I POZIOMY ODNIESIENIA SŁUŻĄCE OGRANICZENIU OBECNOŚCI AKRYLOAMIDU W ŻYWNOŚCI Warszawa, 4 X 2018 r.     Organizator:...
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
3.10.2018
      Szkolenie ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI – OD UTWORZENIA ZESPOŁU SENSORYCZNEGO DO AKREDYTACJI Warszawa, 3 X 2018 r.     Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział Wrocław; e-...
1.09.2018
Miejscowość:
Warszawa
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
3.10.2018
    Szkolenie AUDIT WEWNĘTRZNY W TECHNIKACH INSTRUMENTALNYCH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 Warszawa, 3 X 2018 r.     Organizator: Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.; 04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 2 lok. 69, Tel. kom: 691 398 442 – Oddział Warszawa, 660 421 107 – Oddział...
1.09.2018

Strony