14. Konferencja Metody Zagospodarowania Osadów Ściekowych

Organizator: 
ABRYS dla Środowiska
Miejscowość wydarzenia: 
Kołobrzeg
Data wydarzenia: 
24.09.2020

14. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

22-24 września 2020 r.
Seaside Park Hotel w Kołobrzegu
https://osadysciekowe.abrys.pl/

 

14. Konferencja pn.: „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” jest obecnie jednym z największych i najbardziej opiniotwórczych spotkań dotyczących tematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w naszym kraju. Na czele rady programowej stoi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk z AGH w Krakowie. Celem konferencji jest przekazanie podmiotom z branży wodno-ściekowej, informacji dotyczących m.in. aktualnych przepisów unijnych i krajowych, danych dotyczących przetwarzania i właściwości osadów ściekowych, a przede wszystkim bieżących trendów w zakresie metod ich efektywnego zagospodarowania. Współgospodarzem  tegorocznej konferencji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, a trzeciego dnia konferencji odbędzie się wizyta w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków należącej do tej Spółki.

 

Główne zagadnienia konferencji:

 

  • ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,
  • nowe modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,
  • komunalne osady ściekowe w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, odzysk fosforu, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
  • eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, perspektywy rozwoju,
  • nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
  • wykorzystywanie osadów ściekowych jako OZE.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji w formie stacjonarnej lub online.
Więcej informacji na stronie https://osadysciekowe.abrys.pl/
Zarejestruj się na stronie https://osady-sciekowe-abrys.konfeo.com/pl/groups

 

Koordynator konferencji
Olga Rosiak
M: +48 784 036 989
e-mail: o.rosiak@abrys.pl