Audit wewnętrzny w laboratorium

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
On-line, Warszawa
Data wydarzenia: 
26.10.2021
 
Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
 
Informacja o szkoleniu:
 
Szkolenie online.
 
Cel szkolenia:
 
Przygotowanie uczestników do prowadzenia auditu wewnętrznego w laboratorium. Doskonalenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji auditu wewnętrznego.
 
Zagadnienia omawiane na szkoleniu:
 
Auditowanie systemu zarządzania oraz wymagań technicznych, przygotowanie do auditu wewnętrznego, realizacja auditu, ustalenia, podsumowanie i wnioski.
Wytyczne dotyczące auditowania według PN-EN ISO 19011, w odniesieniu do laboratoriów.
 
Do kogo jest adresowane szkolenie:
 
do osób, które pełnią funkcję auditorów wewnętrznych w laboratoriach oraz osób, które pracują w laboratoriach mających wdrożony system zarządzania według normy 17025 i zamierzają taką funkcję pełnić. W szczególności, szkolenie powinno być przydatne w laboratoriach, które zamierzają wystąpić z wnioskiem o akredytację w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
 
Forma szkolenia – wykład, pytania na czacie. 
 
Czas trwania - 1 dzień (8 godz.).