ICP OES - OPTYCZNA SPEKTROMETRIA EMISYJNA ZE WZBUDZENIEM W PLAZMIE INDUKCYJNEJ SPRZĘŻONEJ. TEORIA I PRAKTYKA

Organizator: 
CE2
Miejscowość wydarzenia: 
Zakopane
Data wydarzenia: 
22.10.2013

 

 

ICP OES - OPTYCZNA SPEKTROMETRIA EMISYJNA ZE WZBUDZENIEM W PLAZMIE INDUKCYJNEJ SPRZĘŻONEJ. TEORIA I PRAKTYKA

 

Szkolenie nr L/66/13      

 22 - 25 października  2013          

Zakopane

 

Analiza instrumentalna

ICP OES (Inductively Coupled Plasma Opitcal Emission Spectrometry) Optyczna Spektrometria Emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej - technika analityczna szeroko stosowana w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Charakteryzuje ją możliwość równoczesnego oznaczania wielu pierwiastków, w dużym zakresie stężeń i stosunkowo krótkim czasie

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Dowiesz się jakie są podstawy optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej i opanujesz metodykę ICP OES

Poznasz praktyczne zastosowanie tej techniki i przeanalizujesz źródła błędów i sposoby ich eliminacji

Możesz przedyskutować problemy badawcze z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających technikę ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych, a także poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice

 

Podstawy teoretyczne i metodyka ICP OES - krótka historia rozwoju optycznej spektrometrii emisyjnej

Podstawowe procesy zachodzące w spektrometrii emisyjnej; ogólna charakterystyka optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie; indukcyjnie sprzężonej; aparatura i urządzenia pomocnicze stosowane w technice ICP OES; system pionowej i poziomej plazmy; etapy przygotowania metody analitycznej

Interferencje występujące w  technice ICP OES - charakterystyka interferencji; sposoby ich eliminacji

Przygotowanie  próbek do analizy techniką ICP OES - niezbędne wymagania; sposoby przygotowania (roztwarzanie kwasowe, stapianie, spopielanie, zagęszczanie)

Sposoby eliminacji błędów występujących w technice ICP OES

Niezbędne elementy kontroli jakości w technice ICP OES

- wewnętrzna kontrola jakości

- wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia

- powtarzanie badań za pomocą innych metod

- udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości

Wybrane aspekty walidacji metody ICP OES

Inne techniki wprowadzania próbek do plazmy - nebulizacja ultradźwiękowa; technika generowania wodorków; ablacja laserowa; Praktyczne zastosowanie techniki ICP OES w analizie różnorodnych próbek; Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ( ICP MS ) - doskonałe uzupełnienie możliwości analitycznych ICP OES.

 

Cena 1760 netto + 23% VAT. Cena obejmuje: 18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

 

 

CE2 CENTRUM EDUKACJI

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 95E/2

20-706 LUBLIN

TEL. 81 442 04 96

MARKETING@CE2.PL

WWW.CE2.PL

 

 

 

Tagi: