Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztaty

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
11.03.2021

Program szkolenia:

 

1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do ustaleń z klientem, czyli jak poprawnie skonstruować formularz zlecenia?

 

2. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:2019 – zasady binarne i niebinarne.

 

3. Zastosowanie zasady prostej akceptacji – wady i zalety.

 

4. Zastosowanie zasady pasma ochronnego – wady i zalety.

 

5. Praktyczne ćwiczenia doskonalące stosowanie zasad i określania ryzyka z nim związanego.

 

6. Jak obliczyć niepewności dla ilościowych metod mikrobiologicznych zgodnie z IS TS 19036?

 

7. Najczęściej popełniane błędy w przedmiotowym zakresie.

 

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...