MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

Organizator: 
PCz
Miejscowość wydarzenia: 
Częstochowa
Data wydarzenia: 
4.12.2017

 

                

              

Komitet Organizacyjny XIII Konferencji Naukowej

„MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA”

Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

fax.,tel.: (+48)(34) 325-04-96

https://chem.is.pcz.pl/4/index/konferencje.html

e-mail:  makulam@is.pcz.czest.pl

 

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję Naukową

Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka,

która odbędzie się w dniach 04-06.12. 2017r. w Częstochowie

 

Tematyka konferencji obejmuje:

-          źródła mikrozanieczyszczeń  organicznych i nieorganicznych w środowisku  oraz  ich zawartość w wodach, ściekach, osadach dennych, osadach  ściekowych, glebach, odpadach, w powietrzu oraz w żywności,

-          występowanie „ emerging contaminants” (farmaceutyki, środki ochrony osobistej PCP-kosmetyki, środki dezynfekcyjne, konserwanty, retardanty ) oraz mikrozanieczyszczeń estrogenicznych  EDC w środowisku,

-          toksyczność mikrozanieczyszczeń i ich oddziaływanie na organizmy,

-          analityka mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych i żywności,

-          przemiany, usuwanie i degradacja mikrozanieczyszczeń  w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i dennych  oraz w gazach  i odpadach  w procesach technologicznych jednostkowych i zintegrowanych.  

Streszczenia zgłoszonych prac będą opublikowane jako materiały konferencyjne Wydawnictwa P.Cz. Ponadto istnieje możliwość opublikowania artykułu w następujących czasopismach:

1.    Desalination and Water Treatment (DWT) IF-1.631 lista A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt.). W tym przypadku autorzy wnoszą dodatkową opłatę w kwocie 120 Euro bezpośrednio do Redakcji czasopisma DWT po pozytywnych recenzjach i akceptacji artykułu.  

Ø  Przed załączeniem artykułu do DWT konieczne jest wysłanie zgłoszenia na konferencję na adres organizatorów oraz wniesienie opłaty konferencyjnej

Ø  Procedura załączania artykułu w systemie DWT będzie udostępniona uczestnikom konferencji. Instrukcja przygotowania artykułu do czasopisma Desalination and Water Treatment jest dostępna na stronie  http://www.deswater.com/instructions.php .

 

2.    Inżynieria i Ochrona Środowiska (IiOŚ),  czasopismo PAN -  lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 pkt.) - bez dodatkowej opłaty w języku polskim lub angielskim

3.    LAB Laboratoria Aparatura Badania – bez dodatkowej opłaty

 

 

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz. - przewodnicząca

prof. Miriam Balaban

prof.  dr hab. inż. January Bień

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚw.

dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz.

prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

dr hab. Szymon Hoffman, prof. PCz.

 

prof. dr hab. Maria Łebkowska

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

dr hab. Agata Rosińska, prof.PCz.

dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł,  prof. PW.

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

 

Ważne informacje

1. Zgłaszanie tematów ze wskazaniem formy wystąpienia (referat/poster) oraz streszczeniem w języku polskim (1 str. A-4) oraz wskazaniem czasopisma: DWT, IiOŚ, LAB do 31.08.2017r.

2. Pełne teksty do czasopism do 31.10.2017 r.

3. Opłata konferencyjna: wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem rozpoczęcia procedowania artykułu w systemie DWT oraz rezerwacji hotelu             do15.09.2017 r.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 1700 zł. Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie i pełne wyżywienie (2 doby), kawę/herbatę podczas przerw, udział w obradach, koszty organizacyjne, przygotowanie i wydrukowanie materiałów konferencyjnych (streszczenia) oraz procedowanie artykułów przeznaczonych do druku w czasopiśmie Desalination and Water Treatment. Autorzy są zobowiązani do przygotowania artykułów zgodnie z wymaganiami czasopism (w przypadku czasopisma DWT prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność języka angielskiego). 

Uwaga!

1.    Warunkiem opublikowania nadesłanych prac jest uczestnictwo w konferencji (jedna opłata konferencyjna – jeden artykuł  w czasopiśmie) 

2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów organizacyjnych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz. tel. 34-32-50-919

dr inż. Agnieszka Popenda, tel. 34-32-50-909

Bogusława Grzybek, tel. 34-32-50-496

Marek Makuła, tel. 34-32-50-364

 

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma

 LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania http://www.lab.media.plhttp://www.labportal.pl/

 

 

 

 

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Marek Makuła

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69,  42-200 CZĘSTOCHOWA

e-mail: makulam@is.pcz.czest.pl , tel. 34 32 50 364

 

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnego adresu i numeru NIP instytucji, na którą będzie wystawiana faktura.

 

     Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

nr konta 51 1750 1211 0000 0000 0521 7652

z dopiskiem „Konferencja MIKRO-publikacje”

 

OFERTA  DLA  FIRM

Istnieje możliwość zaprezentowania firmy w formie 15-minutowego wystąpienia promocyjnego w cenie 700 zł.