Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
25.01.2021

Program szkolenia

 

1. Program potwierdzania ważności wyników - zasady konstruowania w procesowym podejściu do tematu.

 

2. Personel – monitoring kompetencji jako element potwierdzenia ważności wyników.

 

3. Wyposażenie - nadzór metrologiczny, czyli co sprawdzamy? Co wzorcujemy? Jak określić czasookresy z uwzględnieniem wymagań aktualnego wydania DA06?

 

4. Podłoża mikrobiologiczne – zasady nadzoru zgodnie z PN EN ISO 11133.

 

5. Szczepy wzorcowe – zakres sprawdzeń oraz praktyczne wykorzystanie w badaniach.

 

6. Próbki powtórzone i równoległe – częstotliwość, ocena wyników, monitorowanie trendów.

 

7. Badania biegłości – wybór organizatora zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania DA-05.

 

8. Analiza przykładowych programów pod kątem ich poprawności.

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...